O nama

Preduzeće za sanitarnu i ekološku zaštitu “Hemosan” d.o.o. Bar osnovano je 08. 04. 1993. godine, sa sjedištem u Baru. Danas “Hemosan” broji 23 zaposlena radnika, i to inžinjera specijalizovanog ...

Djelatnosti

Osnovne djelatnosti kompanije su: zaštita mora od polucija, luka, marina kao i prihavt opasnih otpada; prihvat, transport, skladištenje i izvoz svih vrsta opasnog i neopasnog otpada; prihvat i prerada ...

Projekti

Kompanija Hemosan je učestvovala u sanaciji nekih od najvećih ekoloških incidenata u Crnoj Gori. Samo neki od njih su: Čišćenje i sanacija rijeke Morače od mazuta; Čišćenje i sanacija objekta ...

Naši partneri

Hemosan je postao prepoznatljivo ime na polju ekologije i zaštite životne okoline. Ovo su samo neki od projekata na kojima je Hemosan učestvovao sa svojim renomiranim partnerima.

luka-bar

Prihvat, otprema i prerada voda i servis opreme komunalnog otpada sa brodova i otpada Luke Bar.

brodogradilisteServisna stanica za preradu otpadnih zauljanih voda i otprema masnoća i plasman na ino tržište.


kapČišćenje i pranje tankvana, upojnih bunara i zbrinjavanje i reciklaža mazuta (cca 500 tona).


jugopetrolČišćenje rezervoara i separatora i zbrinjavanje muljeva od nafte i bijelih goriva.

AD "Tole" Tivat Prihvat i prerada otpadnih voda iz brodogradilišta Tivat

Rjesenje za obradu jestivog ulja

Rješenje za obradu i dekontaminaciju transformatora sa sadrzajem PCB

Rješenje za remedijaciju

Rješenje za sadržaj separatora ulja

Rješenje za sakupljanje jestivog ulja

Rješenje za sve vrste opasnog otpada

Rješenje za transformatore i kondenzatore

Rješenje za upis u registar izvoznika neopasnog otpada

Dozvola za mazut

Dozvola za uvoz hemikalija

Rješenje za bioremediaciju

Rješenje od UPS

Rješenje za elektronski otpad

Dozvole

Kompanija “Hemosan” posjeduje sve dozvole za obavljanje djelatnosti:

  • zaštita mora od polucija, luka, marina kao i prihvat opasnih otpada;
  • prihvat, transport, skladištenje i izvoz svih vrsta opasnog i neopasnog otpada;
  • prihvat i prerada zauljanih i otpadnih voda sa brodova;
  • čišćenje rezervoara od nafte i naftnih derivata, kao i zbrinjavanje otpada iz istih.

Gdje se nalazimo

Popovići 46, 85000 Bar, Crna Gora

hemosan-logo-3